SLOH A KOMUNIKACE

 

 školní rok

 

 

 

2012/2013

 

 

DOPIS

Domácí úkol nedopadl dost dobře (nedodržení tématu, ledabylá úprava, pravopisné chyby).

V následující hodině slohu (21. a 22. 5.) budeme psát nový dopis jako školní slohovou práci. Zadání bude velmi podobné jako u předcházejícího domácího úkolu.

DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE - DOPIS

Napište dopis blízké osobě (kamarád, příbuzný - může být skutečný i smyšlený) o tom, co právě prožíváte a co plánujete na prázdniny. Domluvte si návštěvu nebo společný výlet. Při psaní dopisu dodržujte obvyklou osnovu a úpravu (učebnice str. 164 - 167).

Zadáno ve škole: 6. 5.  a 7. 5. 2013

Termín odevzdání: 13. 5. (6. B) a 14. 5. (6.A)

Učivo: telefonování, vzkaz, inzerát

 DOMÁCÍ ÚKOL

Zadání: Představte si, že si chcete opatřit štěně, a odpovězte krátkým dopisem (vzkazem) nebo e-mailem na následující inzerát:

Zdarma nabízím hodným lidem dvě  štěňata kolie bez PP - pejsek a fenka, stáří 5 měsíců.

Zájemci pište na zshs-kusova@seznam.cz

 

Zadáno: ve škole 17. 4. 2013.

Termín odevzdání nebo odeslání e-mailu: 24. 4. 2013

 Poznámka: Je to jen hra - školní cvičení. Žádná štěňata nemám!

 

ŘEČNICKÉ CVIČENÍ

Připravte si krátké řečnické cvičení na téma popis pracovního postupu. Vyberte si činnost, kterou dobře ovládáte, abyste mohli mluvit ,,z hlavy", ne číst připravený text.

Buď se držte zadání 154/5 - 9, nebo si vyberte vlastní námět (např. příprava pokrmu, starost o domácí zvíře nebo pokojové květiny, údržba sportovního nářadí... Popis můžete obohatit o názornou  ukázku nebo prezentaci na PC.

Zadáno: ve škole 28. a 29. ledna

Termín splnění: 11. a 12. února 2013

CVIČNÁ DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE

Téma: Moje oblíbená hračka

Napište POPIS své hračky (plyšák, panenka, autíčko, stavebnice, hlavolam, popřípadě jízdní kolo, živé zvířátko...)

Práce by měla mít nejméně tři odstavce:

1. Úvod ( například, jak často si s ní hraješ, jak dlouho a od koho hračku mám, kde ji máš uloženou, proč je právě tato hračka nejoblíbenější...)

2. Popis předmětu (velikost, materiál, barva, hlavní znaky, funkce)

3. Závěr (jak o hračku pečuješ, jakou podobnou nebo jinou hračku bys chtěl, s čím si teď nejčastěji hraješ....)

Osnova je jen DOPORUČENÍ, slohová práce může mít i jiný obsah.

Pište do slohového sešitu, dejte si záležet na pěkné úpravě!

 

Zadáno: ve škole 12. a 13. 11.

Termín odevzdání: 19. a 20. 11. 2012

PRÁZDNINOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU

Pište si během čtyř volných dnů deník. Zaznamenejte si každý den, co jste dělali, ale třeba i to, nad čím  přemýšlíte, jako máte náladu, co vás zaujalo. Taky si můžete zapsat, jaké bylo počasí, co se ten den stalo v naší zemi nebo ve světě, jakou jste četli knížku nebo viděli film, co jste jedli, kdy jste vstávali a šli spát, komu jste udělali radost, kolik jste utratili peněz a za co,  atd.

Každý den můžete zaznamenat na volný list A4 nebo A5 (ve výtvarné výchově pak můžeme na deník vyrobit obálku). Do deníku můžete taky kreslit nebo lepit (fotografie, vstupenky, jízdenky, účtenky...)

Nemyslete na to, že je to povinný známkovaný  úkol, ale snažte se, aby vás psaní deníku bavilo! U deníků by se podobně jako u dopisů mělo zachovávat listovní tajemství, takže kdo nechce, nemusí svoje zápisky dávat číst spolužákům, dokonce ani mně.

Zadáno: ve škole 22. a 23. 10.  (Psaní deníků se týká volných dnů 25. - 28. 10.)

Termín odevzdání: nejlépe v 1. hodině slohu po prázdninách (6. A 30. 10., 6. B 29. 10., nejpozději v pátek 2. 11. 2012

DOBROVOLNÝ ÚKOL

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Kdo má zájem, může se zapojit do školní literární soutěže. Téma vypravování nebo úvahy je MŮJ DĚDEČEK/MOJE BABIČKA.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SLOHOVÉ PRÁCE:  9. 10. 2012

 

2011/2012

 

POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU

5. DOMÁCÍ ÚKOL

Připrav si  popis pracovního postupu nějaké činnosti, kterou dobře znáš. Může to být příprava jídla, péče o domácí zvíře, pokus z fyziky nebo přírodovědy, kouzelnický trik, nebo cokoli jiného. Popis může být názorný - doplněný o prezentaci na PC nebo o ukázku např. pomůcek nebo výrobku.

Termín zadání: ve škole 9. a 12. 4.

Termín splnění: 19. 4. a v dalších hodinách slohu

NEJLEPŠÍ UČITEL

4. DOMÁCÍ ÚKOL

Ve čtvrtek 8. 3. jsme ve škole dvě hodiny psali školní slohovou práci na téma NEJLEPŠÍ UČITEL (popis, charakteristika osoby).

Ti, kdo nestihli práci dokončit nebo s ní nejsou spokojení, by ji měli dopsat  během jarních prázdnin. Byla bych ráda, kdyby slohovou práci napsali i žáci, ktteří nebyli ve škole. Zadání slohové práce ZDE.

Zadáno: ve vyučování ve čtvrtek 8. 3.

Odevzdat: nejpozději do pondělí 19. 3.