8. ročník

 

 

 

 

2018/2019

 

  ROZVRH HODIN ČESKÉHO JAZYKA 

 

pondělí    JAZYKOVÁ VÝCHOVA (= MLUVNICE) (učebnice Český jazyk, sešit 544 a 524)

úterý       SLOH A KOMUNIKACE (učebnice Český jazyk, sešit 524)

středa      LITERÁRNÍ VÝCHOVA (učebnice Čítanka - můžete si ji nechávat ve škole, sešit 524)

čtvrtek     JAZYKOVÁ VÝCHOVA (= MLUVNICE) (učebnice Český jazyk, sešit 544 a 524)

pátek        .....

Tento rozvrh není závazný. Pokud to bude pro některé téma užitečné, budeme se mu věnovat v bloku několik hodin po sobě. K dalším změnám může dojít, pokud nám budou některé hodiny nerovnoměrně odpadat. O každé změně budete během vyučování včas informováni.

 

   TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE  

Přednes básničky nebo krátké prózy je povinný pro všechny žáky. Smyslem úkolu je hlubší pochopení uměleckého textu, trénování paměti a vystupování na veřejnosti (před třídou). Doporučuji vybrat si text v čítance nebo nějakou bajku. Delší text si mohu rozdělit a společně nacvičit 2 - 3 žáci. Úspěšní recitátoři mohou postoupit do školního a dále do obvodního kola recitační soutěže, které je na začátku února.

zadáno: ve škole 23. ledna 2019

termín splnění:do pondělí po jarních prázdninách 11. února 2019

Za recitaci je známka nejvyšší hodnoty. Kdo ji chce mít zahrnutou do 1. pololetí, musí recitovat nejpozději 23. ledna.

 

2016/2017

  DOMÁCÍ ÚKOL  - PROČ SE HLAVNÍ ULICE V POLANCE JMENUJE 1. KVĚTNA

Přečtěte si vzpomínky pana Jaroslava Krále, kronikáře Polanky, na 2. světovou válku.CASOPIS/HELENA_5.

Článek Zajímejte se o historii najdete na str. 5 - 8 v 5. čísle školního časopisu HELENA.

Zadáno ve škole 28. 4. 2017

Termín: 2. 5. 2017

Prodloužený termín: 9. 5. 2017

 

  4. ÚKOL DO SLOHU  -  VYPRAVOVÁNÍ (učebnice 131/3) 

Zkuste napsat zajímavé, napínavé nebo vtipné  vypravování (příběh, zážitek), nejlépe s vánoční nebo zimní tematikou.  Můžete vycházet ze skutečné události, ale nepodstatné věci by se měly vynechat. A naopak se může trochu domyslet dějová zápletka, aby byla zajímavější než ve skutečnosti.

Je -li to možné, napište slohovou práci na počítači a uložte si ji, aby se mohla opravovat, např. dodatečně doplnit přímou řečí nebo dalšími jazykovými a stylistickými prostředky. Podrobné informace a vzorová práce jsou na str. 130.

Kdo chce, může místo příběhu zkusit napasat pohádku do literární soutěže Pohádky dětí dětem. (Nezapomeňte na boj dobra se zlem, nadpřirozené síly, smyšlené bytosti a dobrý konec.)

Zadáno ve škole 18. 1.

Termín odevzdání: 24. 1. , nejpozději do  31. 1.

  2. ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA 

se bude psát v pátek 13. ledna. Obsah prověrky: Skloňování podstaných a přídavných jen, včetně odchylek (ruce, nohy, oči, uši.... str. 23- 25).

Tvoření  a stupňování přídavných jmen (telefonní, cenný,  ranní - raný, černošský - černošští .....jednoduchý - nejjednodušší... str. 34 - 37).

  DOMÁCÍ ÚKOLY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
Odpočiňte si a užívejte si vánočních prázdnin. Povinných úkolů není víc než v běžném týdnu.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Procvičujte si stupňování přídavných jmen. Naučte se pravopis všech přídavných jmen z tabulky na str. 36 a 37. Písemný DÚ: 37/6 a 37/7. U obou cvičení stačí napsat jen doplněná přídavná jména v 1. pádu (nejistější chování, nejjasnější Jitřenka... nejvyšší hora, delší prázdniny....)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA: Zůstává úkol zadaný v listopadu - čtení a vypravování pohádky. Doporučuji vám, abyste hodně čteli a přečtené knížky si zapisovali do čtenářského deníku nebo aspoň do sešitu literární výchovy. Hodně žáků čte velmi pomalu a s chybami. Bez procvičování tichého i halsitého čtení se sami nezlepší.

SLOH: V lednu budeme psát vypravování na téma nezapomenutelný vánoční zážitek. Příběh může být inspirovaný skutečností, nebo úplně vymyšlený. O prázdninách nemusíte nic psát, ale uvědomujte si a pamatujte si, co zajímavého se přihodilo. Kdo chce, může pokračovat v psaní deníku.

  PROCVIČOVÁNÍ NOVÉHO UČIVA 

Cvičná prověrka na psaní velkých písmen nedopadla moc dobře - plno chyb z neznalosti i nepozornosti. Nezapomeňte na domácí úkol 19/4 a zopakujte si poučky na str. 18-19. Ve středu 16. 11. budeme psát podobný text na známky. Procvičujte např.  na pravopisne.cz/ nebo ucirna.cz/

 

   ČTENÍ POHÁDEK  

Během listopadu, nebo nejpozději o vánočních prázdninách si přečtěte nejméně tři pohádky z libovolné knížky zahraničních lidových pohádek. Buď do čtenářského deníku, nebo alespoň do sešitu literární výchovy si udělejte stručný zápis: Název pohádky, název knížky, autor (překladatel), prostředí děje, hlavní postavy, velmi stručný děj a  rysy, kterými se liší cizokrajná pohádka od tradičních u nás známých lidových pohádek. Doporučuji např.  knížku  J. Vladislava a V. Stanovského Strom pohádek z celého světa. Knížku nekupujte, ale vypůjčete si v knihovně. Naučte se jednu  pohádku sami vypravovat.  

Zadáno ve škole 9. a 16. 11. 2016

Termín splnění: nejpozději  4. 1. 2017

 

  ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA 

se bude psát v pátek 4. 11. Bude se podobat úvodní prověrce (pravopis a určování pádů a vzorů podstatných jmen).  Přibude nové učivo - podst. jm. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní. V prověrce bude i učivo z literatury (přísloví, rčení, pranostika).

  3. ÚKOL DO SLOHU 

Pokračujte v psaní  prázdninového deníku.

  2. ÚKOL DO SLOHU -  DOPIS (116/3)  

Napiš na dopisní papír (kancelářský papír A4) podle doporučení v rámečku na str. 116 a podle vzorového dopisu  (str. 115/1) dopis kamarádovi nebo kamarádce, kteří JAKO už několik týdnů nechodí do školy, protože jsou např. v lázních.

zadáno ve škole 11. 10. 2016

termín do 18. 10. 2016

  1. ÚKOL DO SLOHU - PIŠTE SI PRÁZDNINOVÝ DENÍK 

Každý den podzimního volna (28. září  - 1. října) si zapisujte, co jste dělali, viděli  a prožili. Můžete psát do  sešitu nebo na volné listy papíru, které si pak ve výtvarné výchově svážeTe a doplníTe obálkou.  Do deníčku si můžete  kreslit nebo lepit fotky či nějaké  materiály (jízdenky, vstupenky, pozvánky...) Můžete si psát nejen, co jste dělali, ale i jaké bylo počasí, co se přihodilo v Polance nebo v celé naší zemi.  Deníček je vaše soukromá věc -  přinesete ho do školy ukázat, ale nemusíte zápisky nikomu dávat číst. Kdo si  píše vlastní deník, nemusí si zakládat nový.

zadáno ve škole 20. 9. 2016

termín odevzdání: 4. 10. 2016

2015/2016 

  PROVĚRKA Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY - pondělí 30. 5.  

česká líteratura 20. století, zejména   1948 - 1989

Nezapomeňte na DÚ - dočíst si  povídku Nápady svaté Kláry od Pavla Kohouta a  vypsat věty, které by neprošly politickou cenzurou.


  ZÁVĚREČNÁ ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA Z JAZYKOVÉ VÝCHOVY  

se bude psát v pondělí 13. června.

Klasifikace ve všech předmětech se uzavírá nejpozději v pátek 24. června.

  JARNÍ PRÁZDNINY 

Do češtiny nemáte přes prázdniny žádné úkoly, užívejte si volné dny. Kdo se potřebuje připravovat na přijímací zkoušky, může se podívat na  www.cermat.cz/ilustracni-testy-

V pondělí 29. 2. si přineste čítanky. Další dny v týdnu bude mluvnice.

 

PLÁN PRÁCE NA PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN A ÚKOLY NA PRÁZDNINY  

pondělí 14. 12. -  příparava na pololetní prověrku: zopakujte si psaní velkých písmen ve vlastních jménech, nepravidelné skoňování (ruce, oči...), evropská literatura v 19. století - realismus

středa a čtvrtek - jazyková výchova

pátek - literární výchova

pondělí 21. 12. - sloh

Do 31. 12.  elektronicky pošlete  3. slohovou práci na téma Náhoda neexistuje (dodržte přesně soutěžní zadání,  viz Skrytá paměť Moravy).

Do 4. 1. 2016 si přečtěte povídku Vaňka od A. P. Čechova (Čítanka str. 176) a přemýšlejte nad otázkami, které jsou napsané za textem, a  zpracujte  zápis z četby podle dokumentu mapa příběhu_Vaňka. Dokument si nemusíte tisknout, můžete psát na čistý list papíru a mít vlastní přehlednou úpravu. Při psaní nebuďte příliš struční. Například u postav uveďte i stručnou charakteristiku (věk, postavení, hlavní povahové rysy). Snažte se o přehlednou úpravu a  úhledný rukopis!

Do uzavření klasifikace za 1. pol. si splňte domácí četbu (Němcová, Neruda, Jirásek....) a odevzdejte rozbor literárního díla

 

Ve dnech 18. - 20. listopadu  budeme mít jazykovou výchovu, ale ve středu 18. 11. budeme psát i  prověrku z literární výchovy - česká literatura 19. století. 

  PROVĚRKA  

Na prověrku nestačí umět jen myšlenkovou mapu = stručný barevný  přehled, ale alespoň k jednomu autorovi si dohledejte nějaké rozšiřující informace.

  DOMÁCÍ  ČETBA 

Přečti si jednu z doporučených knih a vypracuj si o ní zápis (rozbor literárního díla).

K. J. Erben - Kytice

K. H. Borovský _ Král Lávra, Tyrolské elegie

B. Němcová - Divá Bára, Karla, V zámku a podzámčí, korespondence (doporučuji holkám)

J. Neruda - Povídky malostranské (stačí přečíst jen několik povídek), Balady a romance

J. K. Šlejhar - Kuře melancholik

J. Arbes - Svatý Xaverius (nebo jiné libovolné romaneto)

A. Jirásek - Filosofská historie (doporučuji holkám)

 

Po dohodě můžete číst i jiného dílo nebo jiného autora z 19. století. Knížek se nebojte, jsou tenké a docela  čtivé.

Kdo má problémy se čtením (např. dyslektici), může využít audioknihy nebo se podívat na filmovou adaptaci knížky.

Zadáno ve škole 13. 11. 2015

Termín splnění: do 31. 12. 2015

  2. ÚKOL -  VÝKLAD NA TÉMA   MOJE JMÉNO 

Připravte si výklad, který bude objasňovat původ a význam vašeho jména.  Doporučená osnova výkladu:

úvod: např.  jak se vám líbí vaše jméno, okolnosti výběru vašeho jména - rodinné tradice, kdo vám vybral jméno, jaká byla jeho motivace...

vlastní výklad: historie a význam vašeho jména (domácí varianty, jméno v jiných jazycích, významní lidé se stejným jménem...)

zajímavosti (např. historie křestních jmen, úřední možnost změny jména, netradiční a kuriózní jména...)

závěr: např. jak byste se chtěli jmenovat,  jaká jména byste dali svým dětem a proč.

Pokud budete pracovat s odbornou literaturou, citujte zdroje.

Kdo chce, může místo svého křestního jména objasňovat původ a význam svého příjmení. Na internetu i v  knihovnách  je velký výběr odborné literatury, kde můžete čerpat informace.

Zadáno ve škole 15. 10. 2015

Termín odevzdání: v elektronické formě (příloha e-mailu), nebo rukopis nejpozději 26. 10.

 

 1. ÚKOL: ŘEČNICKÉ CVIČENÍ 

Každý si připraví krátký výstup (asi na 5 minut) na libovolné téma:

Prázdniny  - vypravování zážitku, popis cesty nebo místa, reportáž z akce (např. tábor, závody, kulturní akce), zeměpisný výklad....

Referát o knize přečtené během prázdnin

Pozvánka (např. nábor do kroužku, pozvánka na kulturní nebo sportovní akci)

Zajímavost, aktualita apd.

Důležité je, aby se text nečetl, ale mluvil zpatra. Výstup  může být doplněný např. prezentací fotografií.

Zadáno: ve škole 4. 9. 2015

Termín: první zkoušení  ve středu 9. 9. 2015

 

2014/2015

  VÝKLAD - RENESANČNÍ OSOBNOST  

Vyberte si zajímavou  osobnost, která žila v období renesance, a připravte pro spolužáky referát (medailon)  o jejím životě a díle.

Referát budeme připravovat dílem v hodinách slohu, dílem jako domácí práci. Vypůjčte si v knihovně  odbornou literaturu pro děti a mládež, hledejte informace v učebnicích dějepisu, najděte si na internetu dokumentární film.

Cíl: Naučit se vyhledávat, zpracovávat a prezentovat informace.

Zadáno ve škole 11. 2.  2015

Termín odevzdání přípravy 4. 3. 2015        ZADÁNÍ REFERÁTU

  DOMÁCÍ PRÁCE NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY  

Vzhledem k tomu, že poslední dny je ve třídě velká absence a navíc několik hodin češtiny odpadlo, je třeba část úkolů splnit doma:

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

V pátek 12. 12.  jsme se začali učit skloňování obecných jmen přejatých (učebnice str. 36 - 38. Naučte se skloňovat vzorové příklady. D.Ú. na středu 38/4. Do Vánoc se budeme učit skloňování podle vzoru idea (str. 39 - 40).
SLOH A KOMUNIKACE

Nezapomeňte do konce prosince odeslat slohovou práci na téma Všude dobře

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečtěte si v Čítance pro 8. ročník na straně 94 povídku Subha a přemýšlejte nad otázkami, které jsou napsané za textem. Dále si zpracujte  zápis z četby podle dokumentu mapa_příběhu . Dokument si nemusíte tisknout, můžete psát na čistý list papíru a mít vlastní přehlednou úpravu. Snažte se o co nějpěknější písmo i celkovou úpravu!

 

  2. ÚKOL:  ZKUSTE NAPSAT REPORTÁŽ   

Napište krátkou, ale zajímavou reportáž o exkurzi do Dolních Vítkovic nebo o jiné akci, které jste se nedávno účastnili (např. otevření dělnického domu, Dny NATO v Mošnově, páteční stezka odvahy pořádaná KRPŠ, družební návštěva Košic).

V ideálním případě odevzdejte práci v elektronické podobě (jako přílohu e-mailu) a současně vytištěnou.

Zadáno: ve škole 24. 9. 2014

Termín splnění: 1. 10.   (Reportáž nepište na poslední chvíli, ale co nejdříve,  dokud máte čerstvé vzpomínky.) Kdo čeká, že něco zajímavého teprve zažije, může napsat úkol později. Poslední den pro odevzdání reportáže je 3. 11. 2014. 

Pozor, abyste nenapsali zprávu! Reportáž musí být subjektivně zabarvená, měla by mít prvky vypravování, popisu nebo výkladu.

 

 

2013/2014

  POPIS UMĚLECKÉHO DÍLA  

Písemně podle osnovy v učebnici na str. 112 a podle cvičení 113/5 si vypracujte  popis libovolného uměleckého díla. Protože se  v dějepise právě učíte o renesanci, doporučuji vám vybrat si nejznámější dílo Leonarda da Vinci.

Mona_Lisa

V úvodu stručne napište základní informace o autorovi a v závěru můžete napsat nějakou zajímavost o obraze nebo napište svůj vlastní dojem z díla. 

Zadáno ve škole: 6. května

Odevzdat rukopis na listu A 4 ve výtvarné výchově  13. května

  ŽIVOTOPIS  

Využijte příležitost, kterou vám dávají volné květnové dny, a pokud budete moci, ptejte se svých babiček, dědečků nebo jiných příbuzných na jejich minulost. Ptejte se na jejich vzpomínky, které se vážou ještě ke starším generacím. Ptejte se na to, kde žili, proč a kam se stěhovali, jakou měli práci, jaké historické údálosti zažili a jak ovlivnily jejich život..... 

Úkol, který vychází ze zadání 131/9, si připravte na pondělí 5. května,  případně na  12. května. Nemusí být zpracovaný písemně.

  ŘEČNICKÉ CVIČENÍ - POPIS  PRACOVNÍHO POSTUPU 

Připravte si ústně popis, jak NĚCO vyrábíte, připravujete, udržujete nebo opravujete. Je důležité vycházet z vlastní zkušenosti. Své vystoupení můžete doplnit rekvizitami nebo ukázkou. Téma popisu si můžete vybrat podle vlastního zájmu, nebo podle učebnice (Styblík) 165/6, 7, 8.

Zadáno ve škole 3. února 2014

Termín splnění: 17. února 2014

  DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE  

V hodinách slohu se právě učíme POPIS PŘEDMĚTU (učebnice FRAUS str. 111). Npište (rukou na volný list A4) popis na téma VÁNOČNÍ DÁREK. 

Vodítkem může být následujicí osnova - nejdůležitější je 3. bod.

1. Úvod (např. vánoční tradice,  rodinné zvyklosti, splněné přání…)

2. Dárek (kdo kdy komu dárek dal)

3. Vlastní popis (účel, materiál, velikost, barva, zvláštnosti….)

4. Závěr (využití dárku, poděkování….)

 

Zadáno ve škole 9. 12.

Termín odevzdání: 6. 1. 2014

  ŠTĚDROVEČERNÍ  domácí úkol   

Běhnem vánočních prázdnin si dočtěte povídku Štědrovečerní (Čítanka 137 - 140) a splňte úkol 140/1, 2. Obě cvičení napište do sešitu LV. Dejte si záležet na pěkné úpravě.

Zadáno ve škole 12. 12. 2013

Termín splnění: do 9. 1. 2014

ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST -  DOMÁCÍ ÚKOL

Ve čtvrtek jsme psali malou prověrku. Kdo ji napsal na trojku nebo na horší známku, napíše si do sešitu LV opravu:

1. Kteří tři čeští spisovatelé sbírali lidovou slovesnost?

2. Vyjmenuj, co patří do lidové slovesnosti a napiš dva příklady lidové pohádky, lidové písně (stačí názvy, ne celý text), přísloví, pranostiky a rčení.

Naučte se vysvětlit rozdíl mezi pohádkou a povětí a rozdíl mezi příslovím, rčením a pranostikou. Na pomoc si můžete vzít Čítanku pro7. ročník - na konci knihy je slovníček literární teorie.

Zadáno: ve škole 4. 10. 2013

Termín: do 10. 10. 2013