ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

2017/2018

V tomto školním roce ČG jako samostatný předmět nevyučuji.

   ZÁKLADNÍ INFORMACE   

Čtenářská gramotnost se učí jako samostatný vyučovací předmět v 9. ročníku, který je hodnocený na vysvědčení známkou.

Cílem vyučování je, aby se žáci zdokonalili v získávání, vyhodnocování a dalším zpracování informací z odborného, publicistického, administrativního i uměleckého textu.  Texty, se kterými budeme ve škole pracovat, jsou velmi podobné těm, se kterými se žáci setkají u přijímacích zkoušek na střední školy. 

Předmět ČG je ve školním roce 2014/5 zařazen do rozvrhu hodin na čtvrtek, ale budeme-li pro vyučování potřebovat PC, hodina se vymění s MV, která se vyučuje v pondělí.

2014/2015

 

  INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM   

Přečtěte si doporučení k JPZ o tématech a rozsahu učiva.

TESTY CERMAT

V hodině ČG 9. 4. budeme psát jako čtvrtletní prověrku cvičný test.

  PŘÍPRAVA REFERÁTU  

Vyberte si zajímavou českou osobnost, která žila ve  20. století a připravte pro spolužáky referát (medailon)  o jejím životě a díle.

Referát budeme připravovat dílem v hodinách ČG, dílem jako domácí práci.

Cíl: Naučit se vyhledávat, zpracovávat a prezentovat informace.

Písemnou přípravu referátu odšlete v elektronické podobě nejpozději 31. 12. 2014. Referáty se budou přednášet před třídou během ledna v  hodinách JČ a ČG.

Zadáno ve škole 25. 11. 2014

Podrobnější instrukce a seznam doporučených osobností: ZADÁNÍ REFERÁTU

   PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

Vyzkoušejte si testy, které dělali uchazeči o přijetí na SŠ v minulém školním roce. www.kvic.cz/soubor/3289/CJL-9.zip