2019/2020

 

 

 

DEVÁŤÁCI!!!

 

 

 

OSMÁCI
2018/2019

 

 

 

 

     ROZVRH  HODIN   pro  8. A      

 

 PONDĚLÍ        MA    ČJ     ZE     AJ      IT    oběd    PČ   PČ/ HV   HV 

 

 ÚTERÝ            MA    FY     ČJ    ČZ    TV    DE  

 

 STŘEDA          AJ     NJ      ČJ    CH    ČZ    VV 

 

 ČTVRTEK        MA    FY     AJ     ČJ    TV    DE  

 

 PÁTEK            MA    CH    NJ     ZE     AJ    VO 

V pondělí v 6. hodině je pauza na oběd, během které žáci nesmí opustit školu, a od 13.35 do 15.15 hodin je odpolední vyučování. Pracovní činnosti jsou dělené na chlapce a dívky a vyučují se ve dvouhodinovém bloku, který se co 14 dní střídá s Hudební výchovou.

(ČZ - Člověk a zdraví, VO - Výchova k občanství, PČ - Pracovní činnosti)

Vyučování končí v pondělí v 15.15 hodin, ostatní dny  v 13.25 hodin.

V novém školním roce bude Žákovská knížka sloužit pouze pro zapisování organizačních pokynů a informací o chování a zapomínání  pomůcek a DÚ. Známky se budou zapisovat výhradně do elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla jsou stejná jako vloni.

 

 

2017/2018

 

  PLÁN AKCÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

pátek 15. 6. tradiční folklorní vystoupení (10 Kč) Letos přijede soubor z Mexika.

úterý 19. 6. od 17 hodin - rozloučení s žáky 9. ročníku

pátek 22. 6. uzavření klasifikace

pondělí 25. 6. dopoledne - slavnostní školní shromáždění a vracení učebnic

úterý 26. 6. rozdávání učebnic

středa 27. 6. divadelní dílna v DLO

čtvrtek 28. 6. sportovní program (na hřišti u DD)

pátek 29. 6. vysvědčení

 

  VYÚČTOVÁNÍ VÝLETU 

400 - 226 (vlak) - 45 (MHD) - 90 (VIDA) = 361 Kč Na výletě jsme nestihli plánovanou prohlídku katedrály Petra a Pavla. Zůstatek peněz 39 Kč se použije na folklorní vystoupení a divadelní dílnu. 

  JEDNODENNÍ ŠKOLNÍ VÝLET DO BRNA středa 13. června 2018  

Sraz na nádraží Ostrava Svinov v 7.30 hodin, odjezd vlaku v 7.45 hodin.  Pro slevu na jízdném je nutný jakýkoliv doklad s datem narození a fotkou.

PROGRAM:

Festival RE:PUBLIKA k 100. výročí založení Československa, který se koná na Výstavišti. Máme rezervaci na Divadlo vědy (chemie není žádná nuda) a Re:lax zónu (50 stylizovaných sportovišť), vstup na všechny výstavy a akce zdarma.

Zbavní vědecký park na Výstavišti VIDA! science centrum, vstupné 90 Kč

Katedrála Petra a Pavla – prohlídka s výstupem na věže, vstupné 30 Kč

Obchodní centrum Vaňkovka – rozchod na občerstvení

Odjezd z Brna v 17.02 hod, plánovaný příjezd do Ostravy - Svinova v 19.15 hodin. Jízdné včetně MHD stojí 270 Kč. 

Předpokládanou cenu výletu 400 Kč zaplaťte prosím do pátku 8. 6. 2018

Výlet zajišťuje Mgr. Vanda Kusová a Mgr. Šárka Sýkorová. Dozor začíná a končí na nádraží v Ostravě Svinově.

Obědy v ŠJ jsou 13. 6. hromadně odhlášeny.

festival RE:PUBLIKA www.gotobrno.cz/

VIDA science centrum  vida.cz/ 

  FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

proběhne v pátek 4. května 2018. Velká fotka stojí 35 Kč. Kdo má zájem o fotku skupinek za 20 Kč, potřebuje souhlas rodičů.

 Ve středu 7. března 2018 jedeme do divadla 

Odjezd autobusem 46 z Horní Polanky je v 8.01 hodin. Žáci mohou přistupovat po trase nebo čekat ve Svinově, kde začíná v 8.15 hod pedagogický dozor. Divadelní hra Bouře od W. Shakespeara začíná v 9.00 hod a stojí 60 Kč. Po představení, které končí v 10.00 hodin, bude krátký rozchod v OC Karolina a potom se společně vracíme do školy na 5. vyučovací hodinu. 

  KONZULTACE PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 

Vážení rodiče, informace o prospěchu svých dětí sledujte na Bakalářích. V případě potřeby, dostavte se na konzultaci ke konkrétnímu učiteli v úterý 9. ledna 2018 v čase od 16 do 18 hodin.  Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá 23. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 2. února.

  PLÁN AKCÍ DO KONCE ŘÍJNA 

Ve čtvrtek 19. 10. je možné nechat si podle objednávky rodičů udělat tradiční vánoční fotografie.

V pátek 20. 10. přijede do školy divadelní soubor Educational Theatre AZYZAH s anglickým představením pro 5. - 7. třídu The Decoding Mission. Cena 50,- Kč

V úterý 24. 10. pojedeme MHD  po 1. vyučovací hodině do Ostravy do Galerie výtvarného umění  na výtvarný program k výstavě V. Hofman Pocta invenci. Společný návrat do školy na oběd. Se souhlasem rodičů je po skončení akce možný rozchod v Karolině. Vstupné 20,- Kč se bude platit až na místě.
26. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny.

 

 DIVADELNÍ WORKSHOP  11. ZÁŘÍ 2017 

V pondělí 11. 9. pojedeme na pokračování divadelního workshopu zaměřeného na rozvoj komunikačních dovedností:

Odjezd z Horní Polanky v 8.01 hod., možnost přistupovat po celé  trase linky 46. Příjezd na zastávku Svinov - mosty v 8.17 hodin, kde bude od  8.00 čekat pedagogický dozor. Potom společně pokračujeme tramvají na zastávku Důl Jindřich. Žáci potřebují ODISku nebo dvě hodinové jízdenky a 30 Kč na program. Do školy se vrátíme  společně  kolem 13. hodiny. Kdo bude mít uvolněnku, může jít od autobusu rovnou domů.

divadelní workshop PRO ZŠ

 

2016/2017

 

   NAPOSLED NA FOTCE JAKO ŠESŤÁCI 

Pokud máte zájem o fotku, dejte mi během prázdnin e-mailem vědět.

  STŘEDA NA DĚLŇÁKU 

28. 6. sraz před Dělnickým domem v 8:00 hodin, ukončení školní akce tamtéž ve 12:00 hodin. Žáci, kteří jezdí autobusem 76, mohou odejít dříve, aby stihli autobus. Kdo chtěl, objednal si pizzu, ale tu přivezou pravděpodobně až po skončení akce.

Program: třídnická hodina - zhodnocení školního roku, míčové hry, procházka k rybníkům, občerstvení v Atlasu

  POSLEDNÍ INFORMACE PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 

 VYÚČTOVÁNÍ VÝLETU DO ZNOJMA 

Výlet stál 790 Kč (600 Kč doprava, 70 Kč strava, 50 Kč Kovozoo, 45 Kč Znojemské podzemí, 25 Kč výstup na věž). Z časových důvodů jsme nestihli vyhlídkový vláček a Pevnost poznání.

Po odečtení ceny za třídní fotografii (32 Kč), za folklorní vystoupení (5 Kč)  a případně za poškozené učebnice zbývající peníze dětem do konce roku vrátím. Celkové vyúčtování si žáci zapíšou do ŽK. 

FOTOGRAFIE TŘÍDY

Všichni dostali fotku třídy, kterou jsme zaplatila z peněz vybraných na školní výlet. Pokud nejste spokojení s její technickou kvalitou, můžete fotku vrátit a 32 Kč dostanete zpět. Zkusíme udělat novou skupinovou fotku poslední školní den, ale vlastními silami. Pro zájemce by pak byla  k dispozici v září.

VÝMĚNA UČEBNIC

V pondělí se vybírají učebnice, dejte je do co nejlepšího stavu, abyste nemuseli zbytečně platit za poškození.

Drobné poškození (ohnuté rožky, ušpinění) 10 Kč

Silné poškození (poškozená, ale dá se dál používat) 20 Kč

Hrubé poškození (učebnice nebyla nová, ale musí se vyřadit) 50 Kč

Za knihy starší 5 let se neplatí.

SEŠITY PRO 7. ROČNÍK

Pro příští rok škola již nezajišťuje nákup sešitů. Žáci dostali pouze doporučený seznam. Všechny sešity do ČJ si mohou žáci ponechat a pokračovat dál v psaní (pokud jsou sešity v takovém stavu, že by se za ně nemuseli stydět).

NÁVRATKY

Žáci byli informováni o zvýšené ceně za obědy od příštího roku a někteří žáci i o možnosti neplaceného doučování, které organizuje škola pro žáky ohrožené slabým prospěchem. Prosím odevzdejte vyplněné návratky. Několik žáků ještě nevrátilo opravenou čtvrtletní prověrku z češtiny, která se musí archivovat.

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

Od pondělí do čtvrtku jsme ve škole 5 hodin, v pátek se jen předá vysvědčení. Slavnostní školní shromáždění a rozloučení 9. ročníku se spolužáky se koná ve čtvrtek dopoledne.

VÝLET DO KLIMKOVIC A DO LÁZNÍ

Pokud bude příznivé počasí a včas  stihneme všechny třídnické práce, mohli bychom ve středu podniknout malý výlet do okolí školy, např do Klimkovic a Lázní Hýlov. Trasa a program do jisté míry záleží na zájmu dětí.

Prosím potvrďte podpisem v žákovské knížce,  že jste se s uvedenými informacemi obeznámili.

 

Vážení a milí rodiče, děkuji Vám za celoroční spolupráci a přeji Vám příjemný prázdninový odpočinek, neboť školní rok byl náročný pro děti, učitele, ale určitě i pro Vás, rodiče.

  DVOUDENNÍ ŠKOLNÍ VÝLET DO ZNOJMA 

Termín je definitivně stanoven na 14. a 15. června. Podrobnosti k programu a ubytování budou sděleny na začátku června.

  DIVADELNÍ WORKSHOP - 17. 5. v SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava 

Podrobné informace o programu:

divadelní workshop pro  ZŠ

Doprava: Nastupujeme na zastávce Horní Polanka v 8:01 hodin  do autobusu 46. Na zastávce Svinov -mosty bychom měli být v 8:17 hodin. Potom pokračujeme tramvají na zastávku Důl Jindřich. Prosím o informaci, zda bude žák  přistupovat cestou nebo na nás čekat až ve Svinově.

  PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ NA KVĚTEN A ČERVEN  

V nejbližších dnech čeká 6. A třídu několik akcí: plán na květen a červen

   ZEMĚPIS  V KRÁSNÉM POLI  

Ve čtvrtek 11. 5. pojede 6. A autobusem č. 46 do Krásného Pole na celodenní zeměpisnou hru v terénu. 

Sraz ve škole v 8.00 hodin, návrat ke škole během 6. vyučovací hodiny. Žáci potřebují sportovní oblečení, psací potřeby a 2 hodinové jízdenky nebo ODISku. Pedagogický doprovod zajišťuje Mgr. M. Mrázek a Mgr. V. Kusová.

  FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

Kvůli počasí se termín posunul na 1. června. Cena velké fotografie je 32 korun. Zájemci o malou skupinovou fotku za 20 korun musí mít od rodičů podepsanou "objednávku". 

  ŠKOLNÍ VÝLET DO ZNOJMA 

Zájem o školní výlet projevili skoro všichni žáci z obou 6. tříd. Termín ale zatím není stanovený.

  KONZULTAČNÍ SCHŮZKY  V ÚTERÝ 18. 4.  2017 

Informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku se podávají  od 16.00 do 18.00 hodin. Na základě informací z elektronické ŽK vyhledejte přímo ty učitele, se kterými potřebujete mluvit.

Máte li zájem o třídní schůzku, kde bych Vás informovala o plánovaném školním výletu a dalších akcích naší třídy, dostavte se do učebny 6. A  v 17. 00 hodin.

  PŘIPRAVUJEME ŠKOLNÍ VÝLET 

Naše škola má několikaletou tradici výměnných pobytů se sportovně zaměřenou školou ve Znojmě - Příměticích. Její žáci přijedou do Polanky 29. - 31. května a následně 31. května  - 2. června (středa, čtvrtek, pátek) by mohli jet žáci 6. A a 6. B na výlet do Znojma. Ubytování a strava bude zajištěna ve škole, celkové náklady včetně vstupů na kulturní a sportovní akce by měly být přibližně 1000 Kč.

V červnu se ještě uskuteční levný jednodenní výlet do blízkého okolí  jen pro naši třídu.

  V ÚTERÝ 10. LEDNA OD 16 DO 18 HODIN JSOU KONZULTACE  PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 

Rodiče žáků, kteří se účastní lyžařského kurzu, mají informační schůzku v galerii školy od 15.30  hodin.

Vážení rodiče, sledujte prosím na Bakalářích elektronickou žákovskou knížku. Pokud vidíte problém v nějakém konkrétním předmětu, navštivte při konzultacích rovnou příslušného učitele.

Pololetní klasifikace se uzavírá 24. ledna.

 DĚKUJEME 

všem, kteří se podíleli na přípravě a materiálním zabezpečení vánoční besídky, nejvíce však Adamovi a Páje.

 

  ŘEDITELSKÉ VOLNO  18. 11. 2016 

  OZDRAVNÝ POBYT 

Vážení rodiče, na čtrnáctidenní ozdravný pobyt, o kterém se v souvislosti s naší třídou uvažovalo, pojede jiný ročník z 1. stupně školy.

  V ÚTERÝ 8. 11.  JSOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Vážení rodiče, připomínám, že od 17.00 je v přízemí ,,v kruhu" plenární schůze, od 17.15 třídní schůzky a po nich konzultace s jednotlivými vyučujícími. Třída 6. A je v učebně VÝTVARNÉ VÝCHOVY v 1. poschodí vpravo.

  VÝCHOVNÝ KONCERT  FOLKOVÉ SKUPINY NEZMAŘI 

se uskuteční ve škole 8. 11. dopoledne a stojí 30 Kč.

  VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE 

jsou už hotové, prosím o zaplacení. 

  ADAPTAČNÍ KURZ  aneb 24 HODIN SPOLU 

Vyúčtování: Díky levnému obědu ve ŠJ a díky tomu, že jsme neplatili jízdenku za vlak stál celý kurz jen 88 Kč. Zbylých 12 korun nechávám v TF a 50 Kč použijeme na výkresy a další materiál do VV. 

další foto na www.zspolanka.cz

 

  TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ 

8. 11. 2016 - 17.00 plenární schůze KRPŠ, 17.15 - 18.15 třídní schůzky

10. 1. 2017 - 16.00 - 18.00 konzultace

18. 4. 2017 - 16.00 - 18.00 konzultace

   ŘEDITELSKÉ VOLNO  

28. 9.  - státní svátek

29. a 30. 9.  - ředitelské volno

 

  PRVNÍ SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ VÝLET A SPANÍ VE ŠKOLE 

Vážení rodiče, upřesňuji informace ke školnímu výletu, které jsem dnes písemně dětem předala.

Spacák (deku) a další potřeby pro nocování ve škole si děti mohou do školy přinést v úterý ráno, ale i odpoledne po vyučování. (Paní školnice je o tom informována a věci uloží.)

Z Loděnice v Děhylově se do školy na pozdní oběd vrátíme po druhé hodině. Kdo musí kvůli odpolednímu kroužku nebo z jiného vážného důvodu ve středu odpoledne školní akci přušit, musí mít od rodičů napsanou "uvolněnku" s informací, od kdy do kdy za své dítě přebírají  odpovědnost. Každý odchod ale  naruší odpolední či večerní program, proto je lepší, aby se skupina netrhala.

Opravuji informaci o potřebných jízdenkách. Kdo nemá ODISKU, potřebuje jednu hodinovou a jednu půlhodinovou jízdenku. 

INFORMACE K VÝLETU  ZDE

    ROZVRH HODIN  pro 6. A   

 

PONDĚLÍ        FY    VV    VV   MA    PŘ    HV 

ÚTERÝ            MA    AJ   VO    ČJ     DE   TV  

STŘEDA          FY    HV    ČJ     IT     IT    ZE  

ČTVRTEK        ČJ    MA    AJ    DE    TV    ZE 

PÁTEK             PŘ    ČJ     AJ    MA    PČ   VZ 

(VZ - Výchova ke zdraví, VO - Výchova k občanství)

Vyučování končí každý den v 13.25 hodin.

 

 

2013/2014

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

V březnu jsme ve výtvarné výchově vyráběli velikonoční dekorace. Další fotky jsou ve složce VÝTVARNÁ VÝCHOVA.