REEDUKAČNÍ PÉČE

 

 

 

2018/2019

 

 Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení 

U žáků s dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dalšími poruchami učení vychází hodnocení z doporučení pedagogicko-psychologické poradny a z následně zpracovaného IVP. Žáci mají nárok na úpravy metod výuky i zkoušení a na kompenzační pomůcky, ale měli by  zvládat učivo v rozsahu ŠVP pro daný ročník.

Reedukační péče pro žáky s poruchami učení z 6. - 9. ročníku bude ve školním roce 2016/17 probíhat ve dvou skupinách pravidelně každý  pondělí  před vyučováním (s Paeddr. A. Kuchařovou) a středu (s Mgr. V. Kusovou)  od 14.00 do 14.45 hodin. (Žáci byli do skupin rozděleni po vzájemné dohodě.)  Každá absence musí být řádně omluvena. Žáci, kteří jsou dopoledne ve škole, ale nepůjdou na reedukační péči, potřebují od rodičů předem vyplněnou ,,žádost o uvolnění" jako na běžné dopolední vyučování. Bude-li žák často chybět, měl by si zameškanou hodinu nahradit ve druhé skupině.

  REEDUKAČNÍ PÉČE  2018/9 

Každou středu  14.00 - 14.45 ve třídě 7. A nebo v učebně IT. Noste si psací potřeby včetně barevných fixů nebo zvýrazňovačů a sešit.