VÝTVARNÁ VÝCHOVA                                        

 

 

2018/2019

 

 POMŮCKY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ŽÁKY 6. A 7. ROČNÍKU 

Pro školní rok 2018/19 se vybírá příspěvek na materiál do výtvarné a pracovní výchovy společně ve výši 100 Kč.

Žáci si nechávají ve škole vlastní výtvarné pomůcky (temperové a vodové barvy, voskovky, tuš, štětce, hadřík...). Není třeba kupovat nic nového, co bude chybět, mohou si půjčit ve škole.

Samozřejmostí do každé hodiny je měkká a tvrdá tužka, pravítko, nůžky, lepidlo a pár barevných pastelek nebo fixů.

 PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKU 

platí stejné pokyny, ale na celý školní rok stačí 50 Kč.

 

    VE VÝTVARNÍÉ VÝCHOVĚ  SI PŘIPOMÍNÁME 100. VÝROČÍ ČSR         

 

 

2017/2018

 

  ŠKOLNÍ KOLO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ  

Mezi žáky 6. a 7. ročníku byly nejlepší práce od Alexe Najta a Alice Klenové.

 

2014/2015

  NÁVŠTĚVA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTARVĚ  

Pro  zájemce z 8. B a z 9. A je na středu 4. 3. připravená beseda s kurátorkou Galerie výtvarného umění v Ostravě o díle Heleny Salichové a  interaktivní prohlídka moderního umění (3 generace nizozemských malířů, kteří se věnovali geometrické abstrakci).

Podrobné informace dostanou žáci ve škole 2. 3.  a zde PROGRAM 4. 3.

Ve čtvrtek 5. 3. se stejného programu zúčastní 6. B  a  v pondělí 16. 3. žáci 7. A se svými třídními učitelkami, které jim sdělí podrobnosti o dopravě.

  PONOŽKOVÝ PES  

Všechny holky a ti kluci, kteří budou chtít šít pejska, budou v říjnu potřebovat jehlu,  nit a jeden pár ponožek  nejlépe z froté materiálu. Mohou být i použité. (V Porubě v Bohemce na Slavíkově ulici prodávají Vietnamci dva páry velkých měkkoučkých froté ponožek za  29 korun. ) Kdo nebude mít ponožky, může si přinést na šití jiný vhodný materiál, nebo dostane látku ve škole. 

Chtěli bychom se jako škola zapojit do projektu sdružení Pestrá společnost, který organizuje prodej ponožkových pejsků  s cílem získat peníze na výcvik asistenčních psů. ponozkovypes.cz/

  LOUTKY DĚTÍ ZE 7. A 

POMŮCKY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Do každé vyučovací hodiny:

 • 2 tužky (měkká a tvrdá tuha)
 • pravítko
 • fixy (postačí 4 libovolné barvy + černý centropen se širokou stopou)
 • nůžky
 • lepidlo (tyčinka)
 • hadřík (na očištění lavice apod. – zůstane ve škole)

a 50,- Kč na další výtvarné potřeby (výkresy, barevné papíry, barvy, štětce, špejle, provázky,  tuše, hlína,…)

6. a 7. ročník (2 hodiny týdně – platí pololetně)

8. a 9. ročník (1 hodina týdně – platí na celý rok)

Žáci 6. případně 7. ročníku, kteří mají ještě vlastní výtvarné potřeby z 1. stupně, nemusí platit celou částku, ale pouze 50,- Kč na celý školní rok na výkresy a další méně obvyklý výtvariál a pomůcky. (Musí mít vlastní tempery, vodovky, voskovky, pastely,  barevné tuše, různé druhy a velikosti štětců a barevné papíry.)

 

 

KLASIFIKACE

vychází z požadavků učebních osnov a sleduje zejména:

 • vztah k výtvarné práci a estetické vnímání
 • aktivitu, samostatnost a tvořivost
 • osvojení praktických dovedností a návyků
 • osvojení si teoretických pojmů a orientace v dějinách výtvarné kultury (v návaznosti na učivo dějepisu)
 • využívání teoretických vědomostí v praktické činnosti
 • kvalitu výsledků výtvarné činnosti
 • organizaci vlastní práce a udržování pořádku na pracovišti
 • hospodárné využití materiálu a energií a údržbu výtvarných pomůcek

 

VÝTVARNÉ PRÁCE S VELIKONOČNÍ A JARNÍ TEMATIKOU

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Žáci 6. a 7. ročníku několik týdnů pracovali na plakátech na téma Celé Česko čte dětem. Patnáct nejlepších prací - převážně od žáků z 6. A jsme poslali do celostátní výtvarné soutěže. Autory nejlepších plakátů jsou Tereza Procházková, Nikola Ondřejová, Karolína Planová, Kateřina Lubojacká a dvojice Veronika Kubicová a Nikol Damovská.

 

Vánoce 2012

Žákovské práce se zimní a vánoční tematikou.

BAREVNÝ PODZIM

V listopadu jsme nejlepší školní práce poslali do výtvarné soutěže, kterou pořádá DDM Podroužkova, Ostrava - Poruba.