2018/2019

 

  ROZVRH HODIN ČESKÉHO JAZYKA 

 

pondělí    LITERÁRNÍ VÝCHOVA (učebnice Čítanka - můžete si ji nechávat ve škole, sešit 524)

úterý        JAZYKOVÁ VÝCHOVA (= MLUVNICE) (učebnice Český jazyk, sešit 544 a 524) 

středa      JAZYKOVÁ VÝCHOVA (= MLUVNICE) (učebnice Český jazyk, sešit 544 a 524)

čtvrtek      SLOH A KOMUNIKACE (učebnice Český jazyk, sešit 524) 

pátek         ......

Tento rozvrh není závazný. Pokud to bude pro některé téma užitečné, budeme se mu věnovat v bloku několik hodin po sobě. K dalším změnám může dojít, pokud nám budou některé hodiny nerovnoměrně odpadat. O každé změně budete během vyučování včas informováni.

 

   TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE  

Přednes básničky nebo krátké prózy je povinný pro všechny žáky. Smyslem úkolu je hlubší pochopení uměleckého textu a vystupování na veřejnosti (před třídou). Doporučuji vybrat si text v čítance nebo nějakou bajku nebo krátký fejeton z novin.  Deváťáci nemusí znát text zpaměti, mohou ho číst.

zadáno: ve škole v prosinci 2018

termín splnění: do 11. února 2019 (pondělí po jarních prázdninách)

Za recitaci je známka nejvyšší hodnoty.

 

2017/2018

  DOMÁCÍ ÚKOL DO LITERÁRNÍ VÝCHOVY 

na základě školní četby povídky Dušan a generál (Čítanka str. 100) si napište do sešitu LV odpověď, proč generála asi tak dojalo setkání s malým chlapcem. 

zadáno ve škole 26. 4. 2018

termín do 3. 5. 2018

  DOMÁCÍ ÚKOL NA JARNÍ PRÁZDNINY 

Ve slohu se učíme psát charakteristiku literární postavy, proto si přečtěte v Čítance povídku Subha (str. 94 - 97) a přemýšlejte o ní.

zadáno ve škole 8. 3. 2018

termín splnění 21. 3. 2018 (vezměte si do školy Čítanku)

   DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE 

Přečtěte si zadání a soutěžní podmínky literární soutěže Skrytá paměť Moravy a jako přílohu k e-mailu mi odešlete svoji práci. www.muzeumbrnenska.cz

Zadáno: opakovaně během listopadu a prosince  v hodinách slohu

Termín: do 31. 12. 2017

   KONTROLNÍ PRÁCE ZA 1. ČTVRTLETÍ  

se bude psát v úterý  31. října 2017. Bude obsahovat pravopis, určování slovních druhů včetně  mluvnických kategorií a nauku o slovní zásobě (termín, sousloví, přenášení významu).

 

  DIVADELNÍ DÍLNA 

Ve středu 1. 11. od 9.00 do 11.15 hod se zúčastní žáci 8. ročníku vzdělávacího programu a tvůrčí dílny v Divadle loutek v Ostravě. Cena 120 Kč. Odjezd autobusu 46 z Horní Polanky v 8.01 hod, možno přistoupit po trase nebo až na zastávce Svinov – mosty v 8.15 hod, kde začíná pedagogický dozor. Po skončení akce bude do 12.00 hodin rozchod v OC Karolina a pak se společně vracíme do Svinova, kde v 12.30 hodin končí pedagogický dozor.  Autobus do Polanky 76 odjíždí v 12.30, autobus 46 v 12.36 hodin.

  1. ÚKOL DO SLOHU - LÍČENÍ 

Podle pokynů a ukázkových textů v učebnici (str. 119 - 124) napište líčení na téma Podzimní slunovrat (Jak na vás působilo počasí 21. a 22. září, jak vzpomínáte na léto, jak se (ne)těšíte na podzim apd.) Úkol odevzdejte krasopisně napsaný v sešitě do slohu nejpozději 27. 9. 2017.

Zadáno ve škole 20. září.

2016/2017

 

  6. DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU  - ŽIVOTOPIS  

Povídejte si s babičkou a dědečkem nebo jinými staršími příbuznými o jejich životě nebo o životě jejich předků a zapište jejich životopis. Úkol (zadání v  učebnici 130/5 c) odevzdejte na papíru A4 buď psaný rukou,  nebo na PC.

Zadáno ve škole 2. 5. 2017.

Odevzdejte nejpozději  16. 5. 2017. Úkol platí i pro žáky, kteří v době zadání nebyli ve škole. Jejich termín pro splnění úkolu je posunutý na 19. 5. 2017.

 

DOMÁCÍ ÚKOL  - PROČ SE HLAVNÍ ULICE V POLANCE JMENUJE 1. KVĚTNA

Přečtěte si vzpomínky pana Jaroslava Krále, kronikáře Polanky, na 2. světovou válku.CASOPIS/HELENA_5.

Článek Zajímejte se o historii najdete na str. 5 - 8 v 5. čísle školního časopisu HELENA.

Zadáno ve škole 28. 4. 2017

Termín: 2. 5. 2017

Prodloužený termín: 9. 5. 2017

  ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA 

V úterý 12. 4. nebo ve středu 13. 4. se bude psát  prověrka za 3. čtvrtletí, která bude zaměřená na větné členy. (str. 76 - 86)

  2. ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA 

se bude psát v pátek 13. ledna. Obsah prověrky: Způsoby obohacování slovní zásoby (str. 31 - 56).

Pozor na tvoření  a stupňování přídavných jmen (telefonní, cenný,  ranní - raný, černošský - černošští ..... jednoduchý - nejjednodušší...str. 52 - 53).

 

  DOMÁCÍ ÚKOLY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
Odpočiňte si a užívejte si vánočních prázdnin. Povinných úkolů nebude víc než v běžném týdnu.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Nemáte písemný úkol, ale zopakujte si způsoby obohacování slovní zásoby (str. 31).

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:  V lednu budeme psát charakteristiku literární postavy a budeme se učit, jak se dělá zápis o přečtené knížce, proto čtěte!! Přečtené knížky si zapisujte do čtenářského deníku nebo aspoň do sešitu literární výchovy.

SLOH:  Kdo chce, může pokračovat v psaní deníku, nebo se může zapojit do literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Podrobné propozice najdete zde:muzeumbrnenska.cz

 

  4. DOMÁCÍ ÚKOL DO  SLOHU   ČTĚTE!!! 

Během dalšího listopadového volna (17. - 20. 11.) pokračujte v psaní deníku. Tentokrát se zaměřte na zápisky o tom, co jste četli. Může to být nejen beletrie, ale i odborná literatura, popřípadě časopisy. Zapište si do deníku název, autora a téma, o kterém jste četli. Případně si udělejte výpisek, co vás zaujalo. (Čtenářský) deník si přineste do školy 22. 11. 2016.

 3. DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU - PRÁZDNINOVÝ DENÍK - LÍČENÍ  

Ve slohu se učíme psát subjektivně zabarvený popis = líčení (str. 120).

Během prázdnin od středy 25. 10.  do neděle 30. 10. si pravidelně každý večer zapisujte do deníku nebo do  slohového sešitu, jaké bylo ten den počasí. Nejsou důležté objektivní informace, jako je teplota, množství srážek, síla větru, ale subjektivní hodnocení (např. sluníčko krásně hřálo, slunce se prodíralo mezi mraky, byla zakaboněná obloha, lilo jako z konve). Snažte se o zajímavé básnické vyjadřování. Do deníčku si navíc pište, co jste dělali, viděli, četli....

Zadáno ve škole 25. 10. , termín odevzdání  1. 11. 2016. 

  ČTVRTLETNÍ PROVĚRKA 

se bude psát v pátek 4. 11. Bude se podobat úvodní prověrce (pravopis a určování pádů a vzorů podstatných jmen).  Přibude nové učivo str. 12 - 20 a z LV učivo o bajce.

 

  1. ÚKOL DO SLOHU - PIŠTE SI PRÁZDNINOVÝ DENÍK 

Každý den podzimního volna (28. září  - 1. října) si zapisujte, co jste dělali, viděli  a prožili. Můžete psát do  sešitu nebo na volné listy papíru, které si pak ve výtvarné výchově svážeTe a doplníTe obálkou.  Do deníčku si můžete  kreslit nebo lepit fotky či nějaké  materiály (jízdenky, vstupenky, pozvánky...) Můžete si psát nejen, co jste dělali, ale i jaké bylo počasí, co se přihodilo v Polance nebo v celé naší zemi.  Deníček je vaše soukromá věc -  přinesete ho do školy ukázat, ale nemusíte zápisky nikomu dávat číst. Kdo si  píše vlastní deník, nemusí si zakládat nový.

Zadáno ve škole 20. 9. 2016

Termín odevzdání: 4. 10. 2016

 

2015/2016

  8. DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU  - POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU  

Napište  a naučte se ústně  přednést postup přípravy jednoduchého pokrmu. (Podle zadání 127/7. ) Pracovní postup úhledně napište na  kancelářský nebo linkovaný papír. Ve výtvarné výchově  vytvoříme z  volných listů kuchařku.

Zadáno: 9. a  16. února

Termín splnění: 1. března

Úkol je i pro žáky, kteří v den zadání nebyli ve škole.

   ÚKOL DO LITERÁRNÍ VÝCHOVY  

V Čítance pro 6. ročník si přečtěte pověst Jak byl založen hrad Perštejn a vypište větu (má 14 slov), která charakterizuje hlavní postavu (78/4). Potom tuto postavu (uhlíře) stručně popište vlastními slovy. Úkol napište do sešitu literární výchovy.

Zadáno: 18. února

Termín splnění: 3. března

Úkol je i pro žáky, kteří v den zadání nebyli ve škole.

 

  DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE 

Během vánočních prázdnin napište dopis kamarádovi nebo příbuznému (např. tetě nebo  dědovi), který bude mít všechny náležitosti, jak jsme se učili, a navíc bude obsahovat popis předmětu.

Osnova dopisu:

datum, oslovení,

1. odstavec - například jak jsi prožil Štědrý den nebo co děláš o vánočních prázdninách

2. odstavec - popis předmětu (například vánočního dárku, který jsi vyrobil nebo koupil a věnoval nebo sám dostal)

3. odstavec - novoroční přání

rozloučení, podpis

Zadáno ve škole 17. 12.

Termín odevzdání: 5. 1. 2016

P.S. : Nemusíte se držet skutečnosti, vyberte si pro popisování vhodný předmět. 

   DOMÁCÍ ČETBA  POHÁDEK  

O vánočních prázdninách si přečtěte alespoň dvě pohádky z libovolné knížky zahraničních lidových pohádek. Buď do čtenářského deníku, nebo alespoň do sešitu literární výchovy si udělejte stručný zápis: Název pohádky, název knížky, autor (překladatel), prostředí děje, hlavní postavy, velmi stručný děj a  rysy, kterými se liší cizokrajná pohádka od tradičních u nás známých lidových pohádek.

Zadáno ve škole 4. 12. 2015

Termín spolnění: 7. 1. 2016

  6. DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU - DENÍK 

Kdo si nepsal prázdninový deník, může si splnit náhradní úkol. Zadání je stejné jako u   5. úkolu . Deník si pište od 13. do 17. listopadu a přineste ho k nahlédnutí  nejpozději v pátek 20. listopadu. S deníčkem budeme později ve škole pracovat, až budeme psát dopis kamarádovi. Kdo si psal prázdninový deník v říjnu a chce v psaní pokračovat, může za aktivitu dostat další pěknou známku.

Zadáno ve škole 13. 11. 2015

 

 

 

  4. ÚKOL DO SLOHU - INZERÁT  

Všichni napište odpověď na následjící inzerát. Buďte struční, ale snažte se majitelku kolie zaujmout, aby dala štěňátko právě vám.

Nabízím zdarma do dobrých rukou štěňátko kolie bez PP. Bude potřebovat pravidelnou péči a pohyb. Hodí se do domu se zahradou. Na výběr mám dva pejsky a jednu fenku. Předání  možné v Klimkovicích na začátku listopadu. Zájemci, pište co nejdříve na adresu zshs-kusova@seznam.cz

Zadáno ve škole 20. 10. 2015

Termín: e-mail pošlete nejpozději v pondělí 26. 10. večer.

  3. ÚKOL DO SLOHU  VZKAZ  

Učíme se psát drobné vzkazy a zprávy. Podle zadání ve škole (13. 10. ) si napište si ,,uvolněnku". Dejte si záležet na textu i na úpravě.

Termín odevzdání: 20. 10.

 2. ÚKOL - TISKOPIS 

Na úterý 15. 9. si přineste do slohu podací lístek na doporučenou zásilku nebo složenku nebo libovolný objednávkový lístek např. z reklamy v časopise. (Pokud je to pro vás problém, mám rezervu tiskopisů ve škole.)

 

 1. ÚKOL: ŘEČNICKÉ CVIČENÍ 

Každý si připraví krátký výstup (asi na 5 minut) na libovolné téma. Například:

Prázdniny  - vypravování zážitku, popis cesty nebo místa (nemluvte o celých prázdninách, ale jen o jedné akci)

Referát o knize přečtené během prázdnin

Pozvánka např. nábor do kroužku, pozvánka na kulturní nebo sportovní akci

Zajímavost, aktualita třeba o tom, co se děje v Polance nebo v Ostravě, nebo co jste se dozvěděli v nějaké odborné knížce.

Důležité je, aby se text nečetl, ale mluvil zpatra. Snažte se, aby vaše téma zaujalo spolužáky a aby vám bylo dobře rozumět. Soustřeďte se na správnou výslovnost a hlasitou, ale pomalou řeč.

Zadáno: ve škole 8. 9. 2015

Termín: první zkoušení  v úterý 15. 9. 2015

 

2014/2015

 

DOMÁCÍ ČETBA

1. Čítanka pro 9. ročník, str. 192 - 193, do sešitu LV zodpověz  1. a 2. otázku k textu 

W. Borchert V noci přece krysy spí

zadáno ve škole 22. dubna, termín splnění do 6. května 2015

2. Čítanka pro 9. ročník, str. 194 - 198,  do sešitu LV napiš odpověď na 2. a 3. otázku

M. Šolochov Osud člověka

zadáno ve škole 22. dubna, termín splnění do 13. května 2015

 

  PLÁN PRÁCE NA PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN A ÚKOLY NA PRÁZDNINY  

pondělí -  GVU - výstava Zářivý krystal (odchod ze školy po 1. hodině)

úterý -  přineste opravenou zprávu a dokončené pracovní listy do ČG (Hračky, Život ve středověku)

středa - mluvnice  napište DÚ 50/3, LV  naučte se Němcovou a Nerudu i starší učivo

Do 31. 12. odevzdejte referát do ČG a napište 2. slohovou práci na téma Všude dobře (dodržte soutěžní zadání,  viz Skrytá paměť Moravy).

Do 7. 1. 2015 si přečtěte povídku Vaňka od A. P. Čechova (Čítanka str. 176) a přemýšlejte nad otázkami, které jsou napsané za textem. Dále si zpracujte  zápis z četby podle dokumentu mapa_příběhu. Dokument si nemusíte tisknout, můžete psát na čistý list papíru a mít vlastní přehlednou úpravu. Snažte se o úhledný rukopis!

Do uzavření klasifikace za 1. pol. si splňte domácí četbu (Němcová, Neruda, Jirásek). 

Šablonu zprávy hledejte ve záložce MEDIÁLNÍ VÝCHOVA.

  2. ÚKOL: NAPIŠTE REPORTÁŽ   

Napište krátkou, ale zajímavou reportáž o exkurzi do Dolních Vítkovic nebo o jiné akci, které jste se nedávno účastnili (např. otevření dělnického domu, Dny NATO v Mošnově, páteční stezka odvahy pořádaná KRPŠ, družební návštěva Košic).

V ideálním případě odevzdejte práci v elektronické podobě (jako přílohu e-mailu) a současně vytištěnou.

Zadáno: ve škole 23. 9. 2014

Termín splnění: 30. 9.  (Reportáž napište co nejdříve.  dokud máte čerstvé vzpomínky.) Kdo čeká, že něco zajímavého teprve zažije, může čekat do konce října. Poslední den pro odevzdání reportáže je 3. 11. 2014. 

Pozor, abyste nenapsali zprávu! Reportáž musí být subjektivně zabarvená, měla by mít prvky vypravování, popisu nebo i výkladu.

 

2013/2014

  ČETBA NA DOMA   

Uvědomujete si, proč nemusíte ve čtvrtek do školy? Proč  je 8. květen vyhlášený jako státní svátek? Přečtěte si v Čítance pro 8. ročník na straně 100 - 104 povídku Dušan a generál a přemýšlejte nad otázkami, které jsou napsané za textem, a zpracujte si zápis z četby podle dokumentu mapa_příběhu . Dokument si nemusíte tisknout, můžete psát na prázdný list paíru a mít vlastní přehlednou úpravu.

Jestli budete mít možnost, podívejte se v televizi na nějaký hraný nebo dokumentární film o 2. světové válce. Doporučuji: 8. 5. od 9. 20 na ČT 2 film Práče a 8. 5. od 15.55 na ČT 1 film Zaltí úhoři a halvně 8. 5. na ČT 1 od 20.00 hod film Želary

Zadáno ve vyučování  5. 5. 2014

Termín splnění četby: 12. 5. 2014

 

  ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

se bude psát  v pondělí 9. prosince 1. a 2. vyučovací hodinu.

Můžete podívat na zadání minulých ročníku:www.nidm.cz/talentcentrum/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce/zadani-a-reseni-jednotlivych-kol-ocj-dle-rocniku

  NEPOVINNÝ ÚKOL  

Jako nové  téma pondělního řečnického cvičení si můžete připravit výklad o slangu z oblasti,  ve které se vyznáte (rybaření, fotbal, počítače, móda, hudba...).

Nebo si můžete připravit vícejazyčný slovníček včetně nespisovné češtiny. Např. jak se řekne nějaké slovo (dítě, muž, žena, otec, matka, rodina, dům, škola, kůň, pes....) česky, slovensky, anglicky, německy, ale taky latinsky, knižně, slangem a různými nářečími.