SLOH A KOMUNIKACE

 

školní rok

 

 

2012/2013

 

 

DOMÁCÍ SLOHOVÝ ÚKOL

ŽÁDOST

Napiš podle vzoru a poučky v učebnici (str. 180 a 181)  žádost adresovanou ředitelství školy o pronájem školní tělocvičny nebo školní jídelny. Nezapomeň uvést datum a hlavně důvod, proč žádáš o pronájem. (Např. tvoje rodina nebo kamarádi nebo třeba skautský oddíl si chtějí v tělocvičně zahrát badminton, florbal či jiný sport. Nebo chtějí udělat burzu sportovního vybavení nebo soutěž v pojídání švestkových knedlíků nebo cokoli jiného. Ve školní jídelně se může pořádat třeba rodinná oslava nebo turnaj v piškvorkách apd.

Úkol odevzdej s náležitou úpravou (nejlépe list A4 psaný na počítači nebo rukou, popřípadě  elektronickou poštou jako přílohu k e-mailu).

Zadáno ve škole 23. 5. 2013

Odevzdat nejpozději 30. 5. 2013

DOMÁCÍ SLOHOVÝ ÚKOL

Charakteristika

Učebnice JČ  176/17 c

Při psaní se držte pokynů ze strany 172, snažte se uplatnit vhodná přirovnání a rčení. Vyvarujte se častého  opakování sloves být a mít.

Hodnotí se dodržení slohového útvaru, pravopis i úprava. Odevzdejte na listu A4.

Zadání úkolu: ve škole 24. a 29. ledna

Termín odevzdání : 14. února 2013

 

DOMÁCÍ SLOHOVÁ PRÁCE

Téma: Popis obce

Popište místo, kde bydlíte, nebo ke ktetrému máte vztah a dobře ho znáte.

Text může být stručný, ale nesmí být opsaný. Pokuste se o zajímavé vyjadřování (např. pozvánka na návštěvu, informace do turistického průvodce, dopis kamarádovi, procházka obcí...) Text musí mít nadpis, úvod, vlastní popis (např. poloha, rozloha, historie, občanská vybavenost, památky, zajímavosti) a závěr. Práci odevzdejte na A4 buď napsanou rukou, nebo na PC. 

Zadáno ve škole 13. 12.

Termín odevzdání 3. 1. 2013

PRÁZDNINOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU

Pište si během čtyř volných dnů deník. Zaznamenejte si každý den, co jste dělali, ale třeba i to, nad čím  přemýšlíte, jako máte náladu, co vás zaujalo. Taky si můžete zapsat, jaké bylo počasí, co se ten den stalo v naší zemi nebo ve světě, jakou jste četli knížku nebo viděli film, co jste jedli, kdy jste vstávali a šli spát, komu jste udělali radost, kolik jste utratili peněz a za co,  atd.

Každý den můžete zaznamenat na volný list A4 nebo A5 (ve výtvarné výchově pak můžeme na deník vyrobit obálku). Do deníku můžete taky kreslit nebo lepit (fotografie, vstupenky, jízdenky, účtenky...)

Nemyslete na to, že je to povinný známkovaný  úkol, ale snažte se, aby vás psaní deníku bavilo!

Zadáno: ve škole 18. 10.  (Psaní deníků se týká volných dnů 25. - 28. 10.)

Termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 1. 11. 2012

2. NEPOVINNÝ ÚKOL

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Kdo má zájem, může se zapojit do školní literární soutěže. Téma vypravování nebo úvahy je MŮJ DĚDEČEK/MOJE BABIČKA.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SLOHOVÉ PRÁCE:  9. 10. 2012

 

NEPOVINNÝ ÚKOL DO SLOHU

Připravte si do příští hodiny slohu (27. 9.) pro spolužáky vysvětlení (můžete doplnit malou prezentací), proč je 28. 9. státní svátek (Jakou událost a významnou osobnost si připomínáme.).

Víc ocením, když budete sami říkat vlastní text, než číst cizí (kopírovaný).

ZADÁNÍ 1. DOMÁCÍHO ÚKOLU

Napište do slohového sešitu vypravování na téma Zážitek z prázdnin (nebo adaptačního pobytu).

Nepopisujte, co všechno jste o prázdninách dělali a kde jste byli, ale vyberte jen jeden zajímavý (vtipný, napínavý) zážitek. Pochopitelně můžete psát, co se vám přihodilo jindy, nebo si příběh úplně vymyslet. 

Vypravování musí mít výstižný nadpis, úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr.

Nezapomeňte na znaky vypravování, jako je dějovost (výstižná slovesa),  přímá řeč, přirovnání, neúplné věty.

DATUM ZADÁNÍ: 20. 9. 2012 ve vyučování

DATUM ODEVZDÁNÍ: 27. 9. , nejpozději 1. 10. 2012

Úkol platí i pro žáky, kteří nebyli ve čtvrtek 20. 9. ve škole.

 

2011/2012

 

ÚVAHA

V prvním listopadovém týdnu jsme si vysvětlili zadání slohové práce.

Vyberte si jedno ze tří témat:

Je dobré si pomáhat? (viz literární soutěž vyhlášená hipoterapeutickým střediskem)

Vánoce  (proměna vánočních tradic, nákupní horečka, přírodní, nebo umělý stromeček?, kapr, nebo řízek?, nejlepší dárky....)

Zima (lyžařský průmysl, nebezpečí na sjezdovkách, smog, zodpovědnost za úklid sněhu...)

V učebnici na str. 157 si osvěžte znaky úvahy a dodržujte je!

Termín odevzdání pro 9. A: 16. 11., v krajním případě 21. 11.

                                 9. B: 15. 11.

Koncept slohové práce odevzdejte na listu papíru A4 (původní pokyn byl jiný), dysgrafici mohou psát na PC.

Slohovou práci můžete zařadit  do školního časopisu.

VYPRAVOVÁNÍ

Domácí úkol pro obě 9. třídy.

V nejbližší hodině (41. kalendářní týden) odevzdejte vypravování na téma HOUBY/HOUBAŘI. Nezapomeňte na zásady vypravování, jako je dějovost, kompozice (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení, závěr), přímá řeč, přirovnání, jednočlenné věty a další viz str. 131 v učebnici.

 

Nepovinný domácí úkol:

Jestli máš zájem, vyber si na školní nástěnce některý z textů, ve kterém spolužáci podávají  zprávu o pobytu v Košicích. Po důkladném přečtení vyhodnoť a poznamenej si, jaké má text přednosti a nedostatky (např. je zbytečně podrobný, chybí mu důleité informace, není řazený chronologicky, má chudou slovní zásobu, nevhodnou grafickou úpravu....)

Termín splnění úkolu: 9. A i 9. B do úterý 27. září.

 Pozn: Všem ,,dobrovolníkům" úkol opravím a ohodnotím, ale platí jen ta známka, o kterou budete stát (špatná známka se vůbec nepočítá, za nesplněný úkol není žádná sankce).