LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

školní rok 2012/13

 

POSLEDNÍ DOMÁCÍ ÚKOL DO LITERÁRNÍ VÝCHOVY

 Všichni žáci si do úterý 4. 6. přečtou povídku Rajské jablíčko (Čítanka, str. 129 - 130).

K této povídce se vážou nepovinné domácí úkol:

1. Vyhledat informace o Lidicích (poloha, minulost, součanost, zajímavosti).

2. Přečíst si knížku Z. Bezděkové Říkali mi Leni.

3. Přečíst si žákovské literární práce ze soutěže Skrytá paměť Moravy, zejména povídku Kolo (na nástěnce vedle ředitelny).

Zadáno ve škole 28. 5.

 

DOMÁCÍ ÚKOL

Ve škole jsme četli ukázku z filmové povídky Obecná škola (Diktátor je zbytečný). Doma vypracujte do sešitu LV úkol 137/6 (stačí vyvětlit a použít ve větě 4 slova z 5 zadaných.)

Kdo chce (nebo si  potřebuje  ,,vylepšit" známku z češtiny), může splnit úkol 137/15 nebo 16.

Zadáno v LV 14. 5. 2013

Termín splnění: 21. 5. 2013

 

Recitační soutěž

Třídní kolo tradiční recitační soutěže začíná v úterý 12. února. Každý žák se naučí zpaměti  libovolnou báseň nebo prózu  (rozsah 20 -  25 veršů, žáci vyšších ročníků, žáci s výbornou známkou z JČ a hlavně ti, kteří by se chtěli účastnit vyšších  kol soutěže, by měli mít text delší). Hodnotí se výběr textu, jeho znalost, výrazný přednes a celkové vystupování.

Vhodné texty si můžete vybrat v Čítance, ve školní i obecní knihovně, další básničky budou vyvěšeny  na nástěnce na školní chodbě. 

Zadání úkolu: ve vyučování 22. ledna 2013

 Účast v třídním kole je pro všechny žáky povinná. Smyslem recitace je mimo jiné i trénování paměti, řečových dovedností  a kultivovaného vystupování na veřejnosti (před spolužáky).

Naučte se pěkně číst bajku

V Čítance pro 7. ročník na stránkách 11 - 25, nebo kdekoliv jinde si vyberte bajku, které budete dobře rozumět,  a naučte se ji pěkně číst a vysvětlit její obsah. Zjistěte si a naučte se taky pár informací o autorovi (kde a kdy žil).

Nezapomeňte se doučit vysvětlení literárních pojmů (literatura, beletrie, publicistika, stylistika, poezie, próza, drama, epika, lyrika a její dělení, rým, verš, bajka, jinotaj, balada, romance...)! Druhá prověrka dopadla lépe než první, ale asi si dáme ještě jednu do třetice.

Zadáno:  v úterý 16. 10.

Termín splnění:  úterý 30. 10. 2012, nejpozději 6. 11.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - OPAKOVÁNÍ LITERÁRNÍCH POJMŮ

V úterý 9. 10. jsme psali malou prověrku na literární pojmy - dopadlo to nevalně. Všichni mají za úkol  napsat do domácího sešitu opravu chyb (podle sešitu LV nebo podle učebnice) a příští úterý  16.10. se bude psát oprava. (Jedničkářům snad nebude vadit, že dostanou ještě jednu jedničku za podobné otázky.)

 

 

2011/2012

 

DLOUHODOBÝ DOMÁCÍ ÚKOL

Připravte si výklad (referát) o spisovateli. Součástí práce je rozbor přečteného literárního díla. Podstatně větší cenu má vlastní samostatná, byť nedokonalá práce, než text okopírovaný z internetu.  

Zadáno ve škole 3. a 4. dubna

Termín odevzdání: nejpozději do pondělí 21. května

Podrobné zadání ZDE

Soutěž v recitaci

Třídní kolo  retcitační soutěže pro žáky 9. ročníku začíná ve středu 8. února. Všichni se naučí zpaměti recitovat libovolnou prózu nebo báseň. Doporučuji vám, zvolte si text významného autora (Šrámek, Nezval, Bezruč, Seifert...) - bude se vám to hodit i do budoucna na SŠ . (Bude-li báseň delší než zhruba 30 veršů, můžete se občas podívat do textu.) Při recitaci se hodnotí  výběr a porozumění textu, jeho znalost, výrazný přednes a celkové vystupování.

Vhodné texty si můžete vybrat v Čítance, dále máte k dispozici školní knihovnu, další básničky budou vyvěšeny  na nástěnce na školní chodbě. 

 

Neprobírali jsme žádné nové učivo, aby těm, kteří byli v Košicích, nic neuteklo. Ale všichni žáci mají následující úkol:

Vyberte si v čítance nebo i ve své vlastní knížce libovolný text, který vás zaujal, a naučte se ho výrazně číst. Snažte se zaujmout posluchače volbou vhodných hlasových prostředků - modulací hlasu, tempem, hlasitostí. Uvědomte si, že základem pěkného čtení je porozumění textu.

Termín splnění úkolu: středa 21. 9.