JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

školní rok 2012/13

 

JARNÍ PRÁZDNINY

Na jarní prázdniny nemáte žádný písemný úkol do jazykové výchovy, ale kdo pořádně neumí poslední učivo psaní velkých písmen ve vlastních jménech, měl by se na to podívat. Hned po prázdninách budeme psát diktát. (učebnice str. 52 - 56 nebo  příručka Blažek str. 52 - 53)

POSLEDNÍ ŠANCE

Posledním klasifikovaným úkolem v 1. pololetí bude v pondělí 22. 1. krátká prověrka na určování slovních druhů a určování mluvnických kategorií podstatných a přídavných jmen a sloves a pravopisné cvičení (ranní zprávy, rozbitý půllitr, sborový zpěv apd.).

Bude to učivo, které se probírá už od 1. stupně, takže by ho měl každý na své úrovni zvládnout (např. ten, kdo usiluje o trojku, by neměl dostat horší známku než trojku).

 

 

PROVĚRKA NA TVAROSLOVÍ

V pátek 28. 11. budeme psát malou, ale důležitou prověrku na tvarosloví. Zopakujte si ohebné slovní druhy - určování slovních druhů a mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, druh, vzor a u sloves osoba, číslo, způsob, čas a slovesný rod.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - opakování učiva 5. a 6. ročníku

Postupně opakujeme všechny slovní druhy a jejich tvarosloví.

V pondělí 15. 10. bude malá prověrka na přídavná jména:

a) doplňování koncovek (celý den, ryzí kov, zoufalí lidé...)

 

b) rozlišování podstatných jm. a přídavných jmen přivlastňovacích (strýčkovi     psi, telefonovali jsme strýčkovi)

 

c) stupňování přídavných jmen (úzký, užší, nejužší...)

 

V učebnici jsou vhodná cvičení na straně 12.

 

Na další hodinu je třeba si připomenout druhy zájmen. Toto učivo je přehledně v zelené příručce od Š. Blažka.

 

2011/2012

 

Zadání čtvrtletní prověrky, která se psala v pondělí 24. 10. ZDE

Úkoly 2, 4, 7, 8 a první část úkolu 9 by měli zvládnout i čtyřkaři. 

Připravte se na pětiminutovku ze základních větných členů!

V pondělí 10. 10. dostanete malou prověrku na určování podmětu a přísudku, kterou jsem vám dávala už v 7. ročníku. Opovažte se mít horší známku než trojku!

V pátek 30. 9. jsme psali úvodní prověrku -  opakování základního učiva.

Na zadání prověrky se můžete podívat ZDE

Vzkaz nejen pro pětkaře: Jednodušší otázky a úkoly už vymyslet není možné. Takže je to na vás - začněte se učit!

Hodnocení 9. A 9. B
VÝBORNÝ 0 0
CHVALITEBNÝ 2 5
DOBRÝ 8 8
DOSTATEČNÝ 3 3
NEDOSTATEČNÝ 6 2
PRŮMĚR TŘÍDY 3,68 3,11

 

 

ZADÁNÍ A VÝSLEDKY ,,CVIČNÉ" PROVĚRKY

Prověrku jsme psali 20. září. Ptala jsem se přesně jen na ty věci, které jsem s vámi zopakovala a procvičila.  Byla to příprava na úvodním opakovací prověrku, která vás čeká do konce září. Moc slavně nedopadla, začněte se učit!

Svěrákův diktát - prověrka.docx (13,8 kB)

 

Hodnocení 9. A 9. B
VÝBORNÝ 1 0
CHVALITEBNÝ 2 3
DOBRÝ 6 6
DOSTATEČNÝ 2 4
NEDOSTATEČNÝ 7 5
PRŮMĚR TŘÍDY 3,66 3,61

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

V dohledné době budeme psát první kontrolní diktát. Bude to text, který diktoval 1. září 2011 Zdeněk Svěrák na ČT 1. 

"Snad každý, kdo navštíví naši metropoli, si všimne, kolik nových a výkonnějších tramvají tu jezdí. Některé typy se teprve představují ve zkušebních jízdách, na jiné už jsme si zvykli." VÍCE ČTĚTE ZDE

 

,,Nepotěšili jste mě. Ani já vás nepotěším..."

Výsledky 1. kontrolního diktátu, který jsme psali 9. září:

Hodnocení 9. A 9. B
VÝBORNÝ 0 0
CHVALITEBNÝ 0 1
DOBRÝ 3 6
DOSTATEČNÝ 5 4
NEDOSTATEČNÝ 10 6
PRŮMĚR TŘÍDY 4,38 3,88

 

 

Teď už se snad na ten Svěrákův diktát doma podíváte, aby opravný pokus dopadl výrazně lépe.