LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

2012 - 2013

 

Učivo a nepovinný úkol do literární výchovy

V květnu se v LV učíme o divadle a filmu. Shrnutí učiva je v Čítance 6 na straně 212 a na stránkách 229 - 234 ( pojmy týkající se divadla ve Slovníku pojmů z teorie literatury).

Kdo chce udělat něco navíc, může si připravit krátký referát o loutkách Spejbla a Hurvínka.

Zadáno ve škole 30. 4. (6. B) a 2. 5. (6.A)

Termín splnění: 7. 5. (6. B) a 9. 5. (6. A)

Recitační soutěž

Třídní kolo tradiční recitační soutěže začíná v pondělí 11. února. Každý žák se naučí zpaměti  libovolnou báseň nebo prózu  (minimálně 20 -  25 veršů, žáci vyšších ročníků, žáci s výbornou známkou z JČ a hlavně ti, kteří by se chtěli účastnit vyšších  kol soutěže, by měli mít text delší). Hodnotí se výběr textu, jeho znalost, výrazný přednes a celkové vystupování.

Vhodné texty si můžete vybrat v Čítance, dále máte k dispozici školní knihovnu, další básničky budou vyvěšeny  na nástěnce na školní chodbě. 

Zadání úkolu: ve vyučování 14. a 17. ledna 2013

 Účast v třídním kole je pro všechny žáky povinná. Smyslem recitace je mimo jiné i trénování paměti, řečových dovedností  a kultivovaného vystupování na veřejnosti (před spolužáky). 

Doporučená četba na vánoční prázdniny

Vyberte si a přečtěte (nebo alespoň ,,prolistujte") knihu lidových pohádek, která vám přiblíží kulturu jiných zemí. Může to být výbor keltských, severských, čínských, afrických, indiánských nebo jiných pohádkových příběhů. Jednu pohádku se naučte stručně vyprávět a nachystejte si z ní krátký úryvek ke čtení.

Zadáno ve škole 17. a 18. prosince 2012

Termín splnění: do 7. a 8. ledna 2013

Naučte se pěkně číst bajku

V Čítance na stránkách 13 - 21 si vyberte bajku, které budete dobře rozumět,  a naučte se ji pěkně číst a vysvětlit její obsah.

Můžete si bajku vybrat  i v  jiné knížce.

Nezapomeňte se naučit vysvětlení literárních pojmů (literatura, beletrie, poezie, próza, epika, lyrika, rým, verš, bajka, jinotaj...) V brzké době budeme psát  prověrku z literární výchovy! 

Zadáno: 6. A  ve čtvrtek 18. 10., 6. B v úterý 16. 10.

Termín splnění: 6. A  čtvrtek 1. 11. 2012, třída 6. B  úterý 30. 10. 2012

NEPOVINNÝ ÚKOL DO ČEŠTINY

Připravte si do LITERÁRNÍ VÝCHOVY (6. B na 25. 9. , 6. A na 27. 9.) pro spolužáky vysvětlení (můžete doplnit malou prezentací), proč je 28. 9. státní svátek (Jakou událost a významnou osobnost si připomínáme.).

Víc ocením, když budete sami říkat vlastní text, než číst cizí (kopírovaný).

 

 

2011/2012

 

NEZAPOMÍNEJTE NA DOMÁCÍ ÚKOLY ZE ČTENÍ!

Dubnový úkol přečíst si úryvek z knihy Markéty Zinnerové (str. 185 - 6) splnila jen čtvrtina žáků!

Na pondělí 14. 5. máte nový text -  Alma od Josefa Pohla (str. 163) a úkol 165/4.

Přečtěte si to, protože povídka o pejskovi je moc pěkná, a navíc za ni dostanete jedničku.

Soutěž v recitaci

Třídní kolo tradiční retcitační soutěže začíná v pondělí 6. února. Každý žák se naučí zpaměti recitovat libovolnou prózu nebo báseň (minimálně asi 25 veršů, žáci vyšších ročníků a žáci s výbornou známkou z JČ by měli mít text delší). Hodnotí se výběr textu, jeho znalost, výrazný přednes a celkové vystupování. Kdo má zájem, ucházet se o postup do školního případně městského kola, měl by si zvolit text delší a náročnější.

Vhodné texty si můžete vybrat v Čítance, dále máte k dispozici školní knihovnu, další básničky budou vyvěšeny  na nástěnce na školní chodbě. 

 

Vypravování pohádky

Nezapomeňte, že v pondělí 9. 1. vyprší termín,  kdy se máte naučit vypravovat pohádku, kterou jste si měli přečíst v rámci doporučené domácí četby.

Nepovinný úkol do literární výchovy.

Najděte informace o založení hradu Pernštejn. Je pravda to, co se píše v pověsti o jeho založení, nebo je historicky doložená skutečnost jiná? (Čítanka str. 76)

Zjistěte, jak vypadá znak Pernštejna. (Ověřte si v Čítance, který Pernštejn máte hledat.)

ZADÁNO:  ve škole 12. 12.

TERMÍN SPLNĚNÍ: 19. 12.

 

Prověrka z literární výchovy

V pondělí 17. 10. jsme psali ohlášenou prověrku. Žádná jednička, zato 12 čtyřek, a to ještě s přimhouřenýma očima. Průměr třídy 3,7.

Takže si napíšeme příští týden opravu. Na zadání se můžete podívat  ZDE