JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

školní rok 2012/2013

 

NOVÉ UČIVO

V dubnu jsme opakovali slovesa. Malé prověrky na časování sloves přibližně u poloviny žáků nedopadly moc dobře, ikdyž je to učivo známé už z minulých let. Je třeba věnovat domácí přípravě více času, protože na slovesa navazuje další s nimi související učivo VĚTNÁ STAVBA (str. 100). V polovině května budeme psát diktát na shodu přísudku s podmětem (str. 102 - 106).

OPRAVA PROVĚRKY

Ve středu 16. 1. jsme psali ohlášenou prověrku na podstatná jména. Předmětem známkování bylo učivo 1. stupně   určování mluvnických kategorií podstatných jmen (úkol 3. ) a pravopisné doplňovací cvičení (úkol 4.) a dále nové učivo - rozlišování podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových. Žáci dostali v pátek 18. 1. prověrku domů a do středy 23. 1. mají do domácího sešitu napsat opravu chyb ze 4. a 6. úkolu.

 

SHRNUTÍ UČIVA V 1. ČTVRTLETÍ

Hlavním učivem, kterému jsme se několik týdnů  věnovali, bylo opakování stavby slova a pravopisu (str. 23 - 39). 

Průměrná známka při hodnocení čtvrtletní prověrky:

6. A  průměr 2,79

6. B  průměr 2,81

Po týdnu jsme psali opravu dvou cvičení z čtvrtletní prověrky. Výsledky v obou třídách dopadly tak, že pouze 4 žáci si známku zlepšili, ale dohromady 13 žáků mělo známku za opravu horší. (Žáci  dostanou opravenou prověrku12. a 13. 11. domů.)

Na stejné učivo (předpony a předložky s/z, zdvojené souhlásky, skupiny mně/mě, bě/bjě...) budeme psát ještě diktát. Snad dopadne lépe, ale pravopis je třeba trochu trénovat...

 

AKTUÁLNÍ UČIVO

Do konce listopadu budeme opakovat vyjmenovaná slova (str. 39 - 43). Po každé procvičené souhlásce budou následovat  malinké prověrky (jejich základem  budou cvičení 40/3, 41/6, 9, 42/12, 15, 19, 43/21). 

 

2011/2012

 

Hodnocení POLOLETNÍ PROVĚRKY  (6. 1. 2012)

6. A
VÝBORNÝ 4
CHVALITEBNÝ 9
DOBRÝ 4
DOSTATEČNÝ 7
NEDOSTATEČNÝ 0
PRŮMĚR TŘÍDY 2,58

 

 Pololetní prověrka dopadla celkem dobře. Nejvíce chyb bylo v určování slovních druhů, ikdyž slova, která se měla určit, byla úplně stejná jako při prosincové cvičné prověrce.

V pátek 16. 12. budeme psát prověrku.

Zopakujte si psaní zdvojených písmen (ranní, raný, nejjednodušší, apd.), předponu a předložku s/z (zpráva, správa, s radostí, z lesa, apd.), skupiny mě/mně (skromně, soukromě, apd.), ě/je (oběd, objem, apd.), vyjmenovaná a příbuzná slova a určovánín slovních druhů.

Bude to příprava na pololetní prověrku, která je naplánovaná na leden.

Připravte se na malý diktát!

Bude se psát v pátek 14. 10.   podle cvičení 17/5.

ÚVODNÍ PROVĚRKA

nedopadla špatně, ale mohlo to být lepší.... Nejvíc zbytečných chyb bylo v pravopisu vyjmenovaných slov a moc dobře nedopadlo ani určování pádů podstatných jmen.  Na zadání prověrky se můžete podívat ZDE

 

Hodnocení 6. A -
VÝBORNÝ 3  
CHVALITEBNÝ 7  
DOBRÝ 5  
DOSTATEČNÝ 4  
NEDOSTATEČNÝ 5  
PRŮMĚR TŘÍDY 3,00  

 

 


 

Nepovinný úkol do jazykové výchovy

DATUM ZADÁNÍ: 29. 9.

DATUM ODEVZDÁNÍ: 4. 10.

Do domácího sešitu si  opravte chyby, které jste udělali  ve vyjmenovaných slovech a kdo má zájem, může navíc vytvořit malý slovníček slangu (slova , která používá nějaká zájmová nebo profesní skupina, třeba skauti, vodáci, fotbalisté, lékaři) nebo nářečí (lašské, hanácké...).  Napište výraz, uveďte z jakého slangu nebo nářečí pochází a napište jeho spisovný překlad.  Nejcennější jsou výrazy,  které ostatní spolužáci nebudou znát.

1. malá prověrka

se bude psát v pátek 23. září na určování rodu a vzoru podstatných jmen.

Držím vám palce, aby dopadla stejně dobře jako 1. cvičný diktát.