ࡱ> =?<ybjbj.{{\fffffzzzz$ z 0(}$:6!fff^ff}}p"i0 "Ap""f "6 ,:KLUB PXTEL UMN ZKLADN `KOLY HELEY SALICHOV organizuje spole nou nvatvu premiry divadelnho pYedstaven SOFIIN SVT, kter se kon NA NOV SCN DIVADLA LOUTEK vptek 24. 2. 2012. Za tek v17.00, vstupn 100,- K . PYedstaven trv 80 minut. `kola zajist vstupenky a doprovod ~ko ze Svinova a zpt do Svinova. Pedagogick dozor kon pYednm dt rodi om nebo pYi nstupu do autobusu 46. Sohledem na zjem dt, respektive rodi o, je mo~n jet do centra msta spYedstihem a mt tam rozchod. Bli~a informace mo~ete st na HYPERLINK "http://www.dlo.cz" www.dlo.cz nebo na HYPERLINK "http://www.zshs-kusova.webnode.cz" www.zshs-kusova.webnode.cz Mgr. Vanda Kusov --------------------------------------------------------odstYihnout nvr` P h l n z  t 2 4 r t ȿvvmdWNWhL.hveCJjhL.hveCJUhL.hCJhL.h0CJhL.h~CJhL.hZCJhL.hcCJhL.h CJhL.hH:CJhL.ho5CJhL.hoCJhL.h-CJhL.hZCJhL.hZ5CJhL.hNz.5CJhL.h RCJhL.hNz.CJhL.hD2DCJhL.hsCJ 8 p pb8t 4 6 8 L n p ¹­⣙xomocWK?hL.hO56CJhL.hF6T56CJhL.h:56CJhL.hO5CJUhL.hL.CJhL.hCJ hL.CJhL.h*XCJhL.h;CJhL.h;5CJhL.h5CJhL.h*X0J5CJhL.hveCJjhL.hveCJUhL.hCJhL.h:5CJ jhL.hve0J5CJUhL.h:0J5CJatku---------------------------------------------------------------- Moje dcera (jmno a tYda): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . se z astn 24. 2. pYedstaven Sofiin svt vDLO. Preferuji a) sraz ve Svinov v15. 30 hod (bus 46, odjezd zHorn Polanky v 15.13 hod) b) sraz ve Svinov v16. 15 hod (bus 46, odjezd z Horn Polanky v15.58 hod) Na zpte n cest si dceru a) pYevezmou rodi e na autobusovm ndra~ ve Svinov b) pojede ze Svinova autem srodi i od (jmno spolu~a ky) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & c) pojede sama autobusem 46 Datum a podpis zkonnho zstupce: ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . "F^bdjnpLTZvǽ|sjssahL.htCJhL.h$CJhL.hnCJhL.h)~CJhL.h\CJhL.hI$8CJhL.h7CJhL.hayCJhL.h5CJhL.h)~5CJhL.h\5CJhL.hl5CJ h\5CJhL.h*5CJhL.hF6TCJhL.hO5CJhL.hF6T5CJ"`btv68@ܹhL.hDCJhL.hk]CJ h\CJhL.h;CJhL.hH:CJ hL.6CJhL.ht6CJhL.hL.CJhL.htCJhL.hZCJhL.h%nCJhL.hMCJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HU`H *X0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ \t 9DO\XXL# @0( B S ?&-8?$?X^Y^E >A^(H:O$;%nZL.Nz.I$8D2D RF6T*XZk]veay)~~\*l 78+:ncD-0MZto}*s\^@????\UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ CalibriA$BCambria Math"q;=G;=G 20ZZKHP $P8+2!xx KKKKKKOh+'0`+x KKKNormalKKK2Microsoft Office Word@@@G@* Rt  d.@"Calibri--- S2 k^0cKLUB PTEL UMN ZKLADN KOLY HELEY SALICHOV   2 kc X2 k3corganizuje spolenou nvtvu premiry divadelnho  @"Calibri------ .2 ~^cpedstaven SOFIIN SVT #2 ~c, kter se kon 72 ~5cNA NOV SCN DIVADLA LOUTEK  --- 2 ~cv 2 ~c 2 ~ cptek 24. 2 ~2c2.--- 2 ~<c 2 ~@c2012. 2 ~acZatek  2 ~cv 2 ~c --- 2 ~c17.00--- 2 ~c, --------- 2 ^ cvstupn 100, 2 c- 2 c 2 cK--- 2 c. 2 c 22 cPedstaven trv 80 minut.  2 Oc  2 ^ackola zajist vstupenky a doprovod k ze Svinova a zpt do Svinova. Pedagogick dozor kon pe 2 r cdnm dt  A2 ^$crodim nebo pi nstupu do autobusu  2 3c 2 5c46. S 2 Oc G2 R(cohledem na zjem dt, respektive rodi  12 3c, je mon jet do centra  2 ^cmsta s  2 c 2 cpedstihem  2 c %2 ca mt tam rozchod  2 /c. 2 2c ------ 2 ^cBl 82 ici informace mete st na  --- 2 cwww.dlo.cz  2 Gc --- 2 Lc 2 Ocnebo na --- 2 ~cwww.zshs  2 c- %2 ckusova.webnode.cz  2 #c @ Calibri---- @ !?-- @ !~- --- 2 ^c / 2 c / 2 c 0 2 c / 2 c / 2 Jc / 2 yc / 2 c 0 2 c / 2 c /--- %2 6cMgr. Vanda Kusov  2 c  _2 8^8c-------------------------------------------------------- 2 8> codstihnout 2 8cnvratku k2 8@c---------------------------------------------------------------- 2 8c @"Calibri--------- 2 X^ cMoje dcera  2 Xc(--- 2 Xcj 2 X cmno a tda  2 Xc)--- 2 Xc:  2 Xc --- :2 Xc. --- 2 X.c  2 X6c  2 X9c  2 x^cse 2 xm czastn &2 xc24. 2. pedstaven 2 xc 2 x cSofiin svt 2 x=c  2 x@cv 2 xFc 2 xIcDLO 2 x`c.  2 xgc --- 2 ^ cPreferuji 2 c 2 ca) 2 c %2 csraz ve Svinov v 2 c 2 c15. 30 hod ( 2 <cbus 2 Rc46 2 `c, 2 fcodjezd 2 c  2 cz 2 c 2 cHorn "2 cPolanky v 15.13 2 c 2 chod) 2 (c  2 ^c / 2 c )2 cb) sraz ve Svinov v 2 c 2 c16. 2 c 2 c15 2 !c 2 $ chod (bus 46, /2 jcodjezd z Horn Polanky v 2 c 2 c15.58 hod) 2 +c  2 /c  22 ^cNa zpten cest si dceru 2 c (2 ca) pevezmou rodie  2 ^c =2 `!cna autobusovm ndra ve Svinov  2 "c @"Calibri------ 2 ^ cb) pojede 2 c 2 cze Svinova 2 cautem s  2 c 2 crodii 2 " cod (jmno --- 2 Xc 2 [ cspoluaky 2 c) --- )2 c  2 Pc  2 ^cc) 2 kcpojede 2 c 2 csa 2 cm  2 ca 2 c 2 cautobusem 46  2 c  2 8^cDatu :2 8xcm a podpis zkonnho zstupce: 2 8+c.. (2 81c 2 8c.  2 8c  2 X^c  2 x^c "SystemL1 pl#--ccbbaa՜.+,D՜.+,, hp|  Z Nzev$ 8@ _PID_HLINKSA +<#http://www.zshs-kusova.webnode.cz/hlhttp://www.dlo.cz/ !"#$%&'()*+,-./012356789:;>Root Entry F1@1Table"WordDocument.SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation84CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q